Renovatie / Transformatie
  • Herbestemming Molenstraat
  • Helmond
  • 2020-2021
  • Architect: De Loods Architecten en Adviseurs

Dit bijzondere project heeft meerdere constructieve uitdagingen. Zo hebben wij onder andere de bestaande houtconstructie getoetst op 30min brand, daar waar deze niet voldeed hebben wij de houtconstructie uit het zicht versterkt zodat er esthetisch geen aanpassingen zijn. Tevens is het plafond van de 1e ver een monumentaal plafond, op de 1e ver vonden indelingswijzigingen plaats waardoor versterking in 1e instantie nodig was. Dit is echter opgelost door belastingen op te hangen naar de 2e ver en zo af te dragen naar de fundatie zodat het plafond intact kon blijven. Daarnaast is bestaande keldervloer, welke op staal is gefundeerd, uitgediept om meer vrije hoogte te creëren.